نامزد های مهم ترین مراسم موسیقی دنیا، Grammy Awards اعلام شدند!

مراسم Grammy Awards که مهم ترین شب در دنیای موسیقی جهان است، هر ساله به تشخیص اعضای Recording Academy نامزد های هر ژانر را مشخص کرده و اعلام می کند. هنرمندان آثار خود را طبق بیانیه سالانه این آکادمی، از تاریخ مشخصی به این آکادمی ارسال می کنند تا در بخش های مختلف نامزد شوند. …

نامزد های مهم ترین مراسم موسیقی دنیا، Grammy Awards اعلام شدند! ادامه »